Thầy Giáo “dám nghỉ dám làm”

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/cuu-thay-giao-mang-cay-rung-tu-tay-bac-vao-ca-mau-trong-cho-lai-bat-ngo-20221024180824018.htm

Khởi nghiệp thành công từ gống cây lạ

https://danviet.vn/vo-chong-tre-o-ca-mau-trong-cay-gi-lam-ra-thu-tra-gi-ma-ban-ra-khap-noi-tao-nhieu-viec-lam-20221024133226651.htm

Tăng thu nhập nhờ trồng loài thảo mộc

https://vnexpress.net/kham-kha-nho-trong-thao-duoc-tay-bac-4528355.html#:~:text=Kh%E1%BA%A5m-,kh%C3%A1,-nh%E1%BB%9D%20tr%E1%BB%93ng%20th%E1%BA%A3o