Câu chuyện sản phẩm

Câu chuyện Sản phẩm: Trà Xạ đen túi lọc, Trà Đinh lăng túi lọc, Trà Dây thìa canh túi lọc

Khởi nghiệp thành công từ gống cây lạ

https://www.facebook.com/doquockhanhtvtcmhttps://danviet.vn/vo-chong-tre-o-ca-mau-trong-cay-gi-lam-ra-thu-tra-gi-ma-ban-ra-khap-noi-tao-nhieu-viec-lam-20221024133226651.htm